Sunday, May 15, 2016Tiệc

Đồng Duy - Lê Ngọc Luôn (nguyên Trưởng BHD Miền Thiện Minh)

vừa được tấn phong Cấp Dũng, anh là cây Đại Thụ của đàn em áo Lam tại Bắc California nói riêng, tại Hoa Kỳ nói chung.  Lễ Phát Nguyện thọ cấp đã được tổ chức tại tại Trung tâm Tu học và Huấn luyện Thích Quảng Đức, San Bernadino, California, Hoa Kỳ nhân dịp Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Vạn Hạnh I Cấp III.  Đây là một cấp bậc cao nhất của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.