Monday, August 28, 2017

Hạt Bụi và Bóng TrăngTôi đứng nhìn con làm hoa giấy
bàn tay thon nhỏ ngón búp măng
ngu ngơ khờ dại như ngày ấy
tôi lần tay Mẹ dưới bóng trăng

Lúc đó tôi vừa tròn mười tuổi
đâu biết sinh tử kiếp vô thường
đầu tôi Mẹ quấn khăn tang trắng
tôi nhìn ngồ ngộ thiệt "dể thương"

Mẹ thấy tôi vui ứa nước mắt
thằng con khờ khệt nhoẻn miệng cười
sợ tôi biết chuyện nên Mẹ nói:
"hạt bụi vô duyên xốn con ngươi"

Năm đó Vu Lan nhưng không hoa
Chỉ Mẹ và tôi ánh trăng tà
hai bóng trên đường về Chùa Tổ
tôi nép vào Mẹ: "con sợ ma"

Thắm thoát mà tôi đã nửa đời
mái chùa vẫn đó vẫn trăng soi
"Mẹ cỡi hạc bay về thiên cổ" *
hạt bụi còn đây trong mắt tôi

Năm nay Vu Lan cháu làm hoa
Nội đã về xuôi ngút ngàn xa
man mác trong lòng màu bông trắng
hạt bụi vô duyên, bóng trăng tà.

Ðường Du Hào

No comments:

Post a Comment